Sadarbības partneri:

Rakstiskā teksta tulkošana

                                         “Tulkošana ir gluži kā gleznas reproducēšana
                                                                                                                                          Boriss Pasternaks


Kā jau spilgti un precīzi pirms aptuveni simts gadiem ir izteicies B.Pasternaks, tulkošana ir daudz vairāk kā tikai teksta pārrakstīšana citā valodā. Tāpēc pie mums kvalitatīvus un profesionālus tulkojumus veic tikai tie tulki, kuriem mērķa valoda ir dzimtā un kuri ir tulkojamā teksta tēmas speciālisti.

 Mūsu tulki ir eksperti šādās jomās:

-    kultūra,
-    literatūra,
-    reklāma,
-    komunikācija,
-    PR,
-    jurisprudence,
-    tehnika un tehnoloģijas,
-    bizness, tajā skaitā sarakste ar ārvalstu personām,
-    finanses,
-    transports,
-    datori un programmatūra,
-    zinātne,
-    lauksaimniecība
-    u.c.

Valodas. Pie mums vienmēr Jūsu rīcībā ir profesionāla un kvalitatīva rakstiskā teksta tulkošana no jebkura formāta dokumentiem no/uz jebkuru valodu, ar atbilstību konkrētās sfēras profesionālās valodas specifikai.

Termiņi un cenas. Tulkojumus piedāvājam par ļoti draudzīgām cenām un pastāvīgajiem klientiem - arī elastīgu atlaižu sistēmu. Un, protams, vienmēr Jums garantējam tulkošanu veikt noteiktajā termiņā. Bet tad, kad Jums vajadzīgi steidzami tulkojumi jeb ekspress tulkošana, iztulkosim tekstu vienas dienas vai dažu stundu laikā.
 

Formatēšana, maketēšana, noformēšana. Kā arī bez tulkošanas piedāvājam, ievērojot Jūsu vēlmes un oriģinālo tekstu, veikt tulkojuma noformēšanu un dokumenta dažāda līmeņa maketēšanu. Un tiem tulkojumiem, kam nepieciešams, veiksim notariālu apstiprinājumu.   Konfidencialitāte. Kad ir jāveic līgumu, starptautiskās sarakstes, uzņēmuma dokumentu vai citas neizpaužamas informācijas tulkošana, Jūs pilnīgi droši šādu materiālu tulkošanu varat uzticēt “e-tulks” komandai, kas pilnā mēra galvo informācijas drošību un absolūtu konfidencialitāti! Jūsu pārliecībai piedāvājam slēgt konfidencialitātes līgumu.