Sadarbības partneri:

Dokumentu legalizācija

Var gadīties, ka oriģinālais dokuments ir arī jālegalizē, ne tikai notariāli jāapliecina tā tulkojums. Nereti dokuments ir jālegalizē, ja tas izdots ārvalstīs, bet jāiesniedz Latvijas institūcijā, vai otrādi. Lai Jūs zinātu, kā rīkoties Jūsu konkrētajā gadījumā, esat aicināti sazināties ar mums, un mēs Jums palīdzēsim nokārtot šo jautājumu.