Sadarbības partneri:

Tulkojumi un citi pakalpojumi


Rakstiskie tulkojumi
Rakstiskā teksta tulkošana no jebkura formāta dokumentiem, par jebkuru tematiku no/uz jebkuru valodu, ar atbilstību konkrētās sfēras profesionālās valodas specifikai. Steidzami tulkojumi.


Notariāli apstiprināti tulkojumi
Ja Jums tulkotais dokuments oficiāli jāiesniedz kādā iestādē (ārzemēs vai Latvijā) vai arī tulkots ir starptautiskas sadarbības līgums, tad tulkojumu varētu būt nepieciešams notariāli apstiprināt.


Tulkojuma pareizības apliecinājums
Apliecinām tulkojuma pareizību ar zvērināta tulka parakstu un tulkošanas biroja zīmogu. Izvēlieties šo apliecinājuma veidu, ja notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams.

 

Dokumentu legalizācija- APOSTILLE

Var gadīties, ka oriģinālais dokuments ir jālegalizē, ja tas izdots ārvalstīs, bet jāiesniedz Latvijas institūcijā, vai otrādi. Sniedzam konsultācijas un atbalstu dokumentu legalizēšanā.


Mutiskie tulkojumi

Mutiskā tulkošana - sinhronā un secīgā tulkošana – starptautiskās konferencēs, preses konferencēs, semināros, lietišķās sarunās, starptautiskās telefonsarunās u.c.


Video un audio ieraksta tulkošana
Subtitru tulkošanu vai audio teksta iztulkošana subtitriem kinofilmām, dažādām pārraidēm un citiem video ierakstiem.


Rediģēšana, korektūra
Mūsu iztulkotā vai Jūsu iesniegtā tulkojuma valodas stilistiskā un gramatiskā korektūra un atbilstības nodrošināšana konkrētās sfēras profesionālās valodas specifikai.


Oriģināltekstu izstrāde
Radoša un rūpīga tekstu izstrāde. Profesionāli teksti mājas lapām dažādās valodās, medijiem, reklāmai u.c.


Teksta maketēšana un noformēšana
Profesionāla teksta noformēšana un dokumenta dažāda līmeņa maketēšana ne tikai mūsu tulkojumiem.